Eklemeli Otomotiv İmalat Pazarı Değeri Artıyor
image_pdfimage_print

İngiltere merkezli analiz şirketi Visiongain tarafından Eklemeli Otomotiv İmalat Pazarı Raporu yayınlandı.

Eklemeli otomotiv imalat pazarının 2020 yılında 1.570 milyon ABD Doları değerinde olduğu ve 2031 yılına kadar 13.597,7 milyon ABD Doları değerinde bir piyasa değerine ulaşacağı tahmin ediliyor. 3D baskı teknolojisindeki hızlı gelişmeler ve kamu-özel sektörden artan Ar&Ge fonları piyasa gelirlerini etkiliyor. Son yıllarda 3D baskı teknolojisi otomotiv sektöründe önemli bir ivme kazandı ve birkaç hafif bileşen ile gövde parçası oluşturmaya yardımcı oldu. Bu faktörler otomotiv pazarında 3D baskının değerini artırmaya devam ediyor.

Elektrikli Araç Pazarı & Katmanlı Üretimi Teşviği

Küresel olarak elektrikli araçlara olan talebin artması, elektrikli araçlarda artan önemi nedeniyle, 3D baskı otomotiv pazarının talep görmesine yol açıyor. Katmanlı üretim, fabrika esnekliğini artıran ve daha düşük talepli parçaları daha uygun maliyetli bir şekilde üreten tamamen dijital üretim sürecidir. 

Otomotiv 3D baskı pazarında katmanlı üretim teknolojisini desteklemek için hûkümet ve endüstri girişimleri teşvik sağlıyor. Birkaç ülke üniversite düzeyinde araştırmayı desteklemek için ulusal programlar geliştirdi. Örneğin Kanada küçük ve orta ölçekli kuruluşlar arasında 3D baskı kullanımını teşvik etmek için Endüstriyel Araştırma Yardım Programı’nı (IRAP) başlattı. Böyle bir teşebbüs, işletme maliyetlerini azaltmak ve üretkenliği artırmak için kuruluşları en son teknolojiyi benimsemeye teşvik edebilir. Şimdiye kadar otomotiv sektöründe prototipleme, sofistike parçalar ve lüks otomobiller olmak üzere üç ana uygulama bulunuyor. Ancak endüstrinin 3D baskıyı seri üretim gibi diğer alanlarda kullanması bekleniyor.

Pazar Fırsatları

Seri Üretime Odaklanma

Seri üretim için 3D baskı teknolojisi henüz başlangıç aşamasında ve teknoloji, seri üretim açısından büyük bir zorluk olmaya devam ediyor. Toplu ölçekte otomobil üretmek için 3D baskı teknolojisinin maliyetinin düşürülmesi gerekiyor. 3D baskı teknolojisini kullanarak araba üretmek 15-20 yıl alabilir. Bununla birlikte kitlesel ölçekte parça üretimi bundan 5-10 yıl sonrasında hala bir olasılık olmaya devam edebilir.

Gelişmiş Malzemelerin Geliştirilmesinde Yenilikler

Otomotiv sektörü polimerlere ek olarak diğer malzemeler arasında metal 3D baskı kullanımını artırıyor. Bu, özellikle seri üretim ve toplu kişiselleştirme için daha uygun maliyetli olduğunu kanıtlayan daha ucuz ve daha hızlı metal bağlayıcı püskürtme teknolojilerinin tanıtılmasından kaynaklanıyor. Volkswagen, seri üretim araçlarında yapısal bileşenler üretmek için HP’nin yeni Metal Jet teknolojisini kullanmak istiyor ve bu hedefe önümüzdeki iki ila üç yıl içinde ulaşmayı umuyor.

Rekabetçi Peyzaj

Otomotiv pazarında 3D baskı birçok köklü oyuncuların varlığı nedeniyle son derece rekabetçi görünüyor. Daha büyük bir rekabet payı elde etmek için sektör oyuncuları, birleşme ve satın almalar, iş birlikleri, gelişme ve yeni teknolojiler/ürün lansmanları gibi stratejik girişimleri benimsiyor. Sektör oyuncuları, yeni ürünler ve teknolojiler geliştirmek ve küresel ayak izlerini artırma adına Ar&Ge’yi yönlendirmek için önemli yatırımlar yapıyor. Örneğin, Stratasys aktif olarak kilit sektör katılımcıları ile ortaklıklara ve satın almalara odaklanıyor. Şirket, Ekim 2021’de Xaar 3D’yi satın aldı. Bununla birlikte eklemeli üretimde etki odaklı inovasyonun geleceğine bir adım atmak amacıyla nFrontier ile ortaklık kurdu.

COVID-19’un Küresel 3D Baskı Üzerindeki Etkisi

COVID-19’un başlangıcı otomotiv endüstrisindeki 3D baskıyı kısa bir süre etkiledi ve tedarik zincirini sekteye uğrattı. Bununla birlikte teknoloji sağlayıcıları, devam eden pandemi zorluklarının ortasında sürekli olarak inovasyon üzerinde çalışıyor ve esnek bir tedarik zinciri oluşturmaya, üretim hattını bakıma ve optimize etmeye ve çok yönlülüğü sağlamaya odaklanarak, 3D baskıyı önümüzdeki yıllarda daha verimli bir hale getirmeyi hedefliyor. Sonuç olarak genel pazar, pandemi öncesi döneme kıyasla güven verici bir şekilde sağlam kaldı.            

Kaynak: globenewswire

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Tercihlerime bağlı olarak 3dörtgen'den e-posta almayı kabul ediyorum.